PHILOKTETES

Poias ile Demonassa'nın oğludur. Philoktetes Herakles'in çok yakın bir arkadaşı olup Herakles ölürken oklarını ona bırakmıştı. Üstünde can verdiği ot yığınını da Philoktetes tutuşturmuştu. Herakles ölürken öldüğü yerin kimseye bildirilmemesini ister Philoktetes'ten. Sonraları Philoktetes birçok meraklı soruyla karşılaşınca ayağı ile üzerine basarak odun yığının yerini belli eder ve böylece yeminini bozmuş olur. Sonradan başına gelenler ise yeminini bozduğu içindir denir. Odun yığınını gösterdiği ayağında sonradan bir yara çıkacak ve cezalandırılacaktı.

Philoktetes Helene'nin taliplilerindendir, Truva savaşına katılır ama Truva'ya varmadan önce Tenedos adasında (Bozcaada) kurban kestiği yerde dikkatsizlik yaptı ve ucu zehirli oklardan birisini ayağına düşürdü (Bazı mitologlara göre ayağını bir yılan soktu). Herakles vaktiyle bu okların ucunu Lerna bataklığının korkunç yılanı Hydra'nın kanına batırdığından çok zehirliydi. Yara irinlenince öyle pis kokmaya başlar ki kimse onun yanında duramaz olur. Odysseus öbür Akha yiğitlerini Philoktetes'i Lemnos adasında bırakmaya ikna eder. Çünkü, Philoktetes'in acıdan feryatları gemideki dini törenleri de engellemekteydi. Yaralı kral Philoktetes adada tam 10 yıl tek başına kalır ve oklarıyla vurduğu kuşlarla hayatta kalır. 10 yıl geçip Truva düşmeyince kahin Kalkhas, Akha ordusu komutanlarına Philoktetes'i getirmezlerse şehri alamayacaklarını söyler. Lemnos'a elçiler gönderilir. Odysseus, Akhilleus'un oğlu Neoptolemos ve Diomedes Lemnos'a giderek Philoktetes'i ikna etmeye çalışırlar. Odysseus hileyle Philoktetes'in (aslında Herakles'e ait olan) oklarını alıverince Odysseus'a yalvarır ve oklarını geri vermesini ister. Çünkü vaktiyle Herakles bu oklarla gidip Truva'yı almıştı. Odysseus okları vermenin tek bir şartı olduğunu, Truva savaş meydanına gidip savaşta bulunması gerektiğini söyler. Philoktetes daha fazla direnemez ve onlarla birlikte Truva'ya döner. Orada ordunun hekimlerinden Pylios (bazı kaynaklara göre Podalirios) ayağındaki ilerlemiş yarayı ameliyatla tedavi eder. Bu sırada Apollon da Philoktetes'in derin bir uykuya dalmasını sağlar. O uyurken hekimler yarasındaki çürümüş etleri ve irini temizlerler. Yaranın üstüne Kheiron'dan aldıkları bir ot koyarlar. Philoktetes kısa zamanda iyileşir ve yarasını iyileştirmesinin karşılığında Pylios'a ok atmasını öğretir, sonra da savaşa katılır. Savaşın sonlarına doğru Paris'i attığı okla kasığından vurdu ve ölümüne sebep oldu. Truva savaşı bittikten sonra yurduna dönenlerden birisidir.

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project