NESTOR

Nestor Akha ordusunun danışmanıdır. Pylos kralı ihtiyar Nestor, Neleus ile Khloris'in en küçük oğludur. Herakles'in öldürdüğü Neleusoğullarından bir tek o sağ kalmıştır. Ayrıca annesi Khloris bir Niobe kızıdır. Niobe'nin tüm çocuklarını okla Apollon ile Artemis birer birer öldürürdüğü için Apollon bu soya acımış ve bu kadar çok ölüme karşı Nestor'a uzun bir yaşam bağışlanmasını sağlamıştır. Truva savaşı öncesi olan Lapith'lerle Kentaur'lar arasındaki savaşa, Kalydon avına, kimi kaynaklara göre Argonautlar seferine katılmış. Karısı Helene kaçırılınca Menealos'un ilk işi gidip Nestor'u bulmak olur, savaş fikrini Menelaos'a veren de odur. Ayrıca 90 gemiyle sefere katılır ve Agamemnon ile Akhilleus arasındaki sayısız geçimsizliklerde arabuluculuk görevini üstlenir. Akha'ların büyük akınlarının fikir babası hep Nestor'dur. Nestor Truva savaşına iki oğlu Antilokhos ve Thrasymedes ile birlikte gelir. Bu ikisi savaşta türlü başarılar gösterirler. Savaş bitince Nestor Pylos'a geri dönüp yönetimi devralır.

 

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project