ZEPHYROS (Kıbrıs)

Zephyros, bir titan (dev) olan Astraeus (yıldızlar, astronomi ve astroloji tanrısıdır, Zeus tüm devlerle birlikte Titan Savaşı sonunda onu da Tartaros'a hapsetti) ve şafak tanrıçası Eos'un (Aurora) oğluydu. Rüzgarlar (Anemoi'ler) ölümsüzdü ve kendilerine vücut olarak havayı seçmişlerdi. Bu dört kardeş, kuzey rüzgarı Boreas, doğu rüzgarı Eurus, güney rüzgarı Notus ve batı rüzgarı Zephyros idi. Diğer rüzgarlar Kaikias, Apeliotes, Lips, ve Skiron idi. Zephyros aynı zamanda baharın da tanrısıydı. Çiçek açma tanrıçası Khloris'in kocasıydı. Zephyros meyve verme tanrısı Karpos'un da babasıydı. Zephyros tanrılar tanrısı Zeus'un arabasını çeken ölümsüz ve çok güzel bir at şekline girmiş batı rüzgarı tanrısıydı. Zephyros, Kuzey Kıbrıs'ın Girne bölgesinde yaşardı. Birgün kıyıda rüzgarlarıyla denizi köpüklendirerek Aphrodite'nin doğumunu da sağlamıştı. Aphodite doğunca Zephyros onu geriye denize itmişti. Aphrodite daha sonra bir deniz kabuğu üzerinde okyanusları gezecek ve sonunda doğduğu yere Kıbrıs'a geri gelecekti. Zeus'un habercisi Iris, Zephyros ile birleşerek ona Eros'u oğul olarak vermiştir.

Akhilleus atlara nasıl sahip oldu?
Harpy'ler (harpyalar) kuş vücutlu, pençeli çok çirkin yaratıklardı. Podarge, Aello, Celaeno ve Ocypete isimli harpya kızkardeşlerdi. İçlerinden Podarge, Zephyros'un dikkatini çekti ve Zephyros onunla çiftleşti. Podarge, Zephyros'a iki tane tay verdi ve isimleri Xanthos (sarı renkte) ve Balios (benekli) oldu. Poseidon bu atları ilk önce Hera'ya verdi. Hera daha sonra atları, Helena'nın ağabeyi efsanevi kahraman Kastor'a verdi. Kastor'un kardeşi Pollux, çok yetenekli bir at eğiticisi de olduğundan, ölümsüz atların eğitimini üstlendi. Daha sonra bu atlar Poseidon tarafından Akhilleus'un babası Peleus'a Thetis ile Pelion'da evlendiği düğün sırasında hediye olarak verildi. Böylece bu iki at sonradan Akhilleus'un müthiş atları oldu. Xanthos, kırmızımsı sarı renkli çok güçlü ve hızlıydı. Akhilleus kendisinden başka sadece Patroklos'un binmesine izin verirdi. Truva savaşı sırasında Akhilleus bu iki atı savaş arabasına bağlar ve savaşlara öyle katılırdı. Akhilleus savaşın sonunda öldüğünde, ölümsüz atlar kaçarak Zephyros'a dönmüşlerdi.

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project