TEUCER

Teucer, büyük savaşçı Telamon'un oğluydu. İlk Truva kralı Laomedon'un kızı Hesione'yle evlenmişti. Teucer, kral Priamos'un yeğeni olsa da, Truva Savaşı'nda Akha'lıların yanında yer alıp, kuzenleri Hektor ve Paris'e karşı savaşmıştı. Teucer, çok iyi bir okçuydu ve hedefini hep onikiden vuruyordu. Truva'lıların yaptıkları saldırı sırasında, onların Akha gemilerine kadar gelmelerini görünce oklarıyla birçok Truvalıyı vurarak onları geri püskürtmüştü. Vurduklarının arasında Hektor'un arabasında bulunan bir savaşçı da vardı. Ama her nasılsa Hektor'a attığı isabetli okların hiçbirisi yiğide gelmiyordu. Çünkü, Apollon Hektor'u koruyordu. Teucer'ın okları yüzünden ordusunun ilerlemekte zorluk çektiğini gören Hektor, arabasından inip büyükçe bir kayayı alarak Teucer'a savurdu. Kocaman taş Teucer'a isabet etti ve onu yaraladı ve tekrar savaşa katılmak için uzun süre tedavi olması gerekti. Ayakta durarak dengeli atışlar yapamadığından oturarak yayını kullanmayı denediyse de, bu sefer Zeus onun yayının kırılmasıba sebep oldu. İnatçı Teucer, bu sefer bir mızrak alıp yine de savaşa katıldı ve attığı mızrak Hektor'u ıskalayınca, savaşta tanrıların kendisine karşı olduğuna hükmederek savaşmaktan vazgeçti. Savaşın sonuna doğru, Akhilleus'un ölümünden sonra başlayan Akhilleus'un silahlarını kim alacak tartışması, silahların Odysseus'a verilmesiyle sonuçlanınca, Aias kendisini kılıcının üzerine atarak öldürmüştü. Aias (Ajax) Teucer'le yarı-kardeş sayılırdı. Savaş bittikten sonra Kıbrıs'a giderek Salamis şehrini kurdu.

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project