SİNON

Odysseus'un akrabasıdır. Odysseus'un annesi Antikleia'nın erkek kardeşi olan Aisimos'un oğludur. Dolayısıyla, Odysseus ile Sinon, kardeş çocuklarıdır. Sinon, tahta atın bacağında saklanmış olarak bulununca zincire vurularak Priamos'un huzuruna çıkarıldı. Sinon önce hiç konuşmadı. Burnunu ve kulaklarını kesip türlü işkenceler yaptılar ama nafile. Sonunda Priamos, halkın onu öldürmek istemesine rağmen onu bizzat kendisi sorguya çekmeyi tercih etti. Sinon, Priamos'a kendisini Palamedes'in bir akrabası olarak tanıttı. Odysseus, Palamedes'ten nefret ediyordu bu yüzden Sinon'u kurban olarak seçen de o idi. Sinon, Priamos'u ikna etmek için yalanlarını sıralamaya devam etti. Güya Odysseus Kalkhas'la anlaştı ve Kalkhas, yunanlılara öfkelenen tanrıların tahta at için kurban olarak bir insan istediklerini yunanlı komutanlara söylemeliydi. Böylece Odysseus Sinon'dan kurtulacaktı. Sinon bataklığa kaçtıp gizlenmişti ve filoların demir almalarını beklemişti. Priamos Sinon'u ilgiyle dinliyordu. Ona tahta atın amacının ne olduğunu sordu. Sinon, Odysseus'un Truva kalesinden Palladion'u çalmakla işlediği günahı affettirmek için Pallas Athena'ya sunulan bir sunak olduğunu söyledi. Normal boyutlarda bir at yapılması işe yaramayacaktı. Atın bu boyutlarda yapılmasının sebebi, Truva'lıların bu atı içeriye alamamalarını sağlamaktı. Böylece Athena öfkesini Truva'lılara yöneltecekti. Truvalılar eğer atı şehre sokarlarsa Athena Truva şehrini korumaya başlayacak ve böylece Truvalılar Yunanlılardan üstün duruma geleceklerdi. Laokoon ve oğullarını öldüren, Poseidon tarafından gönderilen yılanların yorumunu da ekleyince Priamos, halkını ikna etti ve atın içeriye alınmasına izin verdi. Gece olunca Sinon, atın içinde gizlenenlerden birisi olan ve atı bizzat yapan Epeos'a sinyal verdi. Epeos atın kapısını açtı ve içindekiler inip kıyıma başladılar. Bizzat Sinon surlara çıkıp Bozcaada'nın arkasında bekleyen orduya ateşle işaret verdi.

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project