OINONE

Kebren (Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bu kızı sevip evlenmişti, ayrıca Oinone Paris'i üç tanrıçanın hangisinin en güzel olmasıyla ilgili karar vermesine de engel olmaya çalışmıştı, Paris Helena'ya gitmek üzere onu terkederken Apollon tarafından şifalı bitkiler kullanması öğretilmiş olan Oinone Paris'e yaralandığında kendisine seslenmesini söylemişti yine de. Aphrodite tarafından Helene'nin aşkı aşılanmış olan Paris bu peri kızını terk etti. Buna rağmen Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında Oinone Paris'e önce gitmedi, daha sonra pişman olup koşarak yanına vardığında çok geç oldu, onu iyileştirmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone üzüntüsünden kendi canına kıydı.

 

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project