MYRMIDONLAR

Zeus Aigina adasında bir peri kızıyla sevişti ve bu sevişmenin sonunda Aiakos isminde bir oğlu oldu. Hera bu ilişkiyi öğrenince çok kızdı ve adada bulunan herkesi Aiakos hariç öldürdü. Bunun üzerine Aiakos bir tapınağa gidip Zeus'a yalvardı. Aiakos babasına yalvarırken gözü yerdeki karıncalara ilişti, onların çokluğuna imrendi ve "ne olur şu karıncalar insan olsalar da şu adayı şenlendirseler" dedi. Zeus, oğlunun isteğini yerine getirip adadaki karıncaları insan yaptı. Bu hadiseden dolayı Aigina halkına Myrmidon'lar dendi. Bu kelime yunancada karınca anlamına gelir. Myrmidon'ların kontrolü Aikaos tarafından daha sonra oğlu Peleus'a geçti. Peleus Myrmidon'larını gittiği heryere götürüyordu. Peleus daha sonra bu kontrolü oğlu Akhilleus'a Truva savaşı yüzünden devretti. Akhilleus savaşa katılmaya verince babası bu küçük orduyu Akhilleus'a vermeye karar verdi. Çünkü eşi tanrıça Thetis ölümlü Peleus ile evlenmek zorunda bırakıldığından doğan çocuklarından birisi olan Akhilleus ölümsüz olsun istiyordu. Akhilleus Truva savaşına annesi ve babası istememesine rağmen katılmakta ısrar edince, Peleus oğlunu korusunlar diye Myrmidon'ları Akhilleus'un komutasına vermişti. Myrmidon'lar Akhilleus ile birlikte Truva'ya gelmişler ve birlikte türlü zaferler, başarılar elde etmişledi.

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project