MEMNON

Habeşistan kralı Memnon, Hektor öldükten sonra destek için büyük ordusuyla Truva'ya yardıma gelir. Sırtında Hephaistos'un yaptığı zırhlar ve elinde Hephaistos'un yaptığı güçlü silahlar vardır. İlk olarak Aias ile karşılaşır, birbirlerine üstünlük gösteremezler. Sonra Nestor ile savaşır, Nestor'un oğlu Antilokhos babasını savunurken Memnon Nestor'un oğlunu öldürür. Patroklos öldükten sonra Akhilleus'un en iyi arkadaşı Antiloklos olduğundan, Akhilleus araya girerek Antiloklos'un öcünü almaya çalışır. Thetis ise sevgili oğlunun Memnon'u öldürdükten sonra kendisinin de ölme sırası geldiğini bildiğinden Akhilleus'u Memnon ile savaşmaması gerektiğini söyler, yalvarır. Akhilleus ise sinirinden annesini dinlemez ve öc ile yanıp tutuşur. Thetis tanrıça Eos ile birlikte Zeus'a başvururlar ve Thetis kendi oğlu Eos kendi oğlu için Zeus'a yalvarırlar. Zeus Hektor ile Akhilleus için yaptığı gibi işi kader tahtasına vurur. Sonuçta Memnon'un ölmesi çıkar. Böylece oğlu Memnon Akhilleus'un elinden can verince Eos ölüsünü savaş meydanından aldı ve yolda sürekli ağlayarak güney topraklarına götürdü.

 

 

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project