LAILAPS

Europe, Zeus'a 3 oğul verdi (Sarpedon, Radamanthys ve Minos). Zeus da Europe'ye 3 armağan sundu (Europe'yi koruması için Hephaistos'a özel yaptırdığı Girit'teki dev robot Talos, avını hiçbir zaman kaçırmayan köpek Lailaps ve hedefinden hiç şaşmayan bir mızrak).

Efsanevi köpek Lailaps, Europa tarafından Girit kralı olan oğlu Minos'a verildi. Minos ise bu sihirli köpeği daha sonra Kephalos'un karısı yunanlı Prokris'e (Erekhtheus'un kızı) kendisi hastayken, iyileştirdiği için bir hediye olarak verdi. Avını asla kaçırmayan, kendisi de asla yakalanamayacak şekilde kaderi Zeus tarafından yazılmış olan köpek, Prokris ölünce Kephalos'un oldu. Kephalos daha sonra Theb şehrine geldiğinde beraberinde Lailaps'ı da getirmişti. O zamanlar orada bütün köpeklere hükmeden, canavar Ekidna'nın soyundan gelen, oldukça hızlı, dev cüselli bir tilki (Teumessian Tilkisi, Alopekos teumesios) vardı. Bu iki hayvan bir araya geldiklerinde Zeus ikilemde kaldı. Çünkü, köpek Lailaps'ın avını asla kaçırmayacak bir yazgısı vardı. Tilki'nin ise asla ama asla yakalanamayacak bir yazgısı vardı ve bu ikisinin yazgısını da Zeus belirlemişti. Herakles'in üvey babası Amphitryon'a, Theb kralı Kreon tarafından bu tilkinin yakalanması gibi olanaksız bir görev verilmişti.  Amphitryon görevini başarmak için özelliğini bildiği köpeği Kephalos'tan ödünç olarak aldı. Fakat bu bir hataydı. Asla yakalanamayacak tilkinin peşine avını hiç kaçırmayan köpek salınınca içinden çıkılması zor bir durum meydana geldi. Zeus, birbirlerinden çok uzakta olan bu ikisinin birgün bir araya geleceğini düşünmemişti.  Sonsuza kadar sürecek olan bu kısırdöngüye son vermek üzere her ikisini de (köpek ve tilkiyi) taşa çevirdi.

 

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project