IRIS

İris'in sembolü gökkuşağıdır. Thaumas ile Elektra’nın kızı olup Okeanos’un soyundandır. Gökle yeri birbirine bağladığından tanrıların tanrısı Zeus ona gökyüzünden yeryüzüne haber taşıma görevi vermiştir. Zeus insanlara mutlu haberleri hep İris aracılığıyla gönderir. Zephyros ile birleşerek Eros'u doğurmuştur. Akhilleus sevgili dostu Patroklos'un cesedini yakmaya çalıştığında alevlerin cılız olması onu üzmüş, o da rüzgarlara dua etmişti rüzgar çıksın diye. İris de bu isteği alıp Zephyros'a götürmüştü. Zeus birgün deniz Tanrıçası Thetis’i görmek istemişti. İris onu bulmak için Okeanos'un koyu dalgalarının içine atılmıştı. Gücünden deniz inleyip, dalgalanmış, İris derinliklere kurşun bir top gibi dalıp, kaybolmuş, sonunda şekil değiştirme yeteneği olan Thetis'e ulaşıp Zeus'un isteğini iletmişti.

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project