DIOMEDES

İki adet Diomedes var. İlki Trakya kralı Diomedes'tir. Ülkesine gelen yabancıları atlarına yem olarak verdiğinden atları "insan yiyen atlar" olarak bilinir. Herakles 12 görevinden birisi olan bu atları almaya geldiğinde Diomedes'i kendi atlarına yedirmişti.  İkinci Diomedes Tydeus ile Deipyle'nin oğlu olup Kheiron tarafından eğitilmiştir. Truva savaşına katılan kahraman bu Diomedes'tir. Athena Diomedes'e savaş süresince sürekli yardım eder. Fakat birgün Lykia'lı kahraman pandaros tarafından yaralanınca çok kızar ve arka arkaya 6 Truva'lı öldürür. İki tanesini de esir aldıktan sonra Pandaros'u öldürür ve öcünü alır. Aineias'ı iki insanın birlikte kaldıramayacağı ağır bir taşla yaralar. O sırada oğlunun yardımına gelen Aphrodite ile bile çarpışır. Aphrodite ile çarpışıp onu yaraladıktan sonra bir de arkasından Aphodite'nin yardımına gelen Ares'i yaralar. Bir gece Odysseus ile birlikte keşif sırasında Truva'lı gözcü Dolon ile karşılaşırlar ve işkenceyle konuşturup türlü sırlar öğrenip sonra onu öldürürler. Trakya'lıların kampından geçerlerken katliam yapıp önderleri Rhesos'u öldürürler. Atları alıp götürürler. Savaş bitmezden önce Odysseus ile birlikte Lemnos'a gidip Philoktes'i alır Truva'ya getirirler. Truva savaşı bittikten sonra Argos'a döner ve kendisini aldatan karısı Aigialeia'nın kurduğu tuzaktan zor kurtulur (kendisini yaraladığı için Aphrodite bu tuzağı hazırlar).

 

Kaynaklar
Mitoloji Sözlüğü. Azra ERHAT. Remzi Kitabevi, 5. Baskı, Eylül 1993. Büyük Fikir Kitapları Dizisi:18
Ortadoğu Mitolojisi, S.H. Hooke. Çeviri: Alaeddin SENEL. İMGE YAYINLARI: 20, Eylül 1993.
Yunan Mitolojisi. Çeviri: M. Tahsin KOZANOĞLU. MİTOLOGYA YAYINLARI: 1, Aralık 1992.
Mitologya, Edith Hamilton. Çeviri: Ülkü TAMER. VARLIK YAYINLARI, Sayı: 326. 1994
Mitoloji Sözlüğü, Pierre Grimal. SOSYAL YAYINLAR, 1997.
Klasik Yunan Mitolojisi, Şefik Can. İnkılâp Yayınları
100 Soruda Mitologya. Behçet NECATİGİL. 1995
Meydan Larousse Ansiklopedisi
Cousteau, Sea and Legends.
Hayat Ansiklopedisi
Theoi Project