1933 Üniversite Reformu

31 Mayıs 1933 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Üniversitesi'nde (Darülfünun'da, 1863-1933) "Üniversite reformu" yapmıştır. Darülfünun bu reforma göre 70 yıl sonra 1933 yılında kapanmıştır. Yerine de aynı yıl 2252 sayılı yasa ile yeni kurulan İstanbul Üniversitesi'ne politik nedenlerle ülkelerini terkeden Alman mültecisi ilim adamlarına Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yeni kurulan Türk üniversitelerinin kapılarını açarak çalışma imkanları vermişti. Böylelikle Üniversite Reformu'nun da yerine getirilmesinde çabuk bir kolaylık görülmüştü. Bu Alman beyin göçünün, üniversitenin gelişmesindeki payı çok büyük olmuştu. 1933 yılı içinde 45 Türk, 42 yabancı profesör Türkiye'de çeşitli üniversitelerde işe başlamıştı.