Curt KOSSWIG tarafından Bilim Dünyası'na tanıtılan ve C. KOSSWIG'e atfen adlandırılan Taksonlar

Curt Kosswig yönetiminde ve eski devir Alman Zooloji Enstitüleri şeklinde çalışan Enstitüde ilk senelerde Türkiye faunası ile ilgili çalışmalar ön sıraya geçerek yaklaşık olarak 15 yıl süren bu faunistik çalışmalar sonunda Türkiye memeli hayvanları, kuşları, böcekleri, sürüngenleri, kurbağaları, balıkları ve çok sayıda da omurgasız hayvan sınıflarından örnekler toplanmıştır. Bunların bir kısmının teşhisi yurt içinde bir kısmı da yurt dışında yapılarak bilim alemi için birçok yeni tür ortaya konulmuştur. Bu türlerin çoğunluğunu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden toplayan ve bu araştırıcılara gönderen Curt Kosswig'in adının verildiği taksonlar aşağıda listelenmiştir. Bu çalışmaların büyük bir kısmı da Uluslararası bir dergi haline getirilen Fen Fakültesi Mecmuası Seri B de bir kısmı da yurt dışı dergilerde basılmıştır.Arthropoda
Anadrymedusa kosswigi Karabağ
Armadülidium peraccai kosswigi Verhoeff
Brachyiulus kosswigi Verhoeff
Cryptops kosswigi Chamberlin
Cylisticus kosswigi Strouhal
Hessebius kosswigi Verhoeff
Hipparchia fatua kosswigi de Lattin
Isophya kosswigi Demirsoy
Kosswigia insularis Jeannel
Kosswigius bilselii Jeannel
Kosswigius de lattini Verhoeff
Lysiopetalum kosswigi Verhoeff
Mesoiulus kosswigi Verhoeff
Neobisium kosswigi Beie (ya da Blothrus kosswigi)
Oromania kosswigi Verhoeff
Paranothrotes kosswigi Demirsoy
Parapholidoptera kosswigi Karabağ
Parnassius kosswigi de Lattin
Platyarthrus kosswigi Verhoeff
Pseudisolabis kosswigi Burr
Scolopendra claviceps kosswigi Verhoeff

Phyllodocidae
Eulalia (Phyllotethys) kosswigi Greca

Cyprinidae
Alburnus kosswigi Battalgil
Anatolichthys splendens Kosswig & Sözer
Barbus plejebus kosswigi
Bubyr caucasicus kosswigi Sözer
Capoeta capoeta kosswigi
Kosswigichthys asquamatus
Sözer
Kosswigobarbus kosswigi

Cobitidae
Turcinemacheilus kosswigi

Salamandridae
Triturus vulgaris kosswigi Freytag

 

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003