Curt KOSSWIG tarafından yazılan "Obituary'ler

Curt Kosswig, meslek yaşamında birlikte çalıştığı öğretim üyelerinden aralarından zamanlı ya da zamansız ayrılanlar için, onların sonraki kuşaklar tarafından da hatırlanması için dergilere "bir ölü hakkında yazılan kısa biyografi" (Obituary) leri de titizlikle yazmış ve Türk Biyoloji tarihi için gerçekten önemli belgeler bırakmıştır. Bu yazılardan örnekleri içeren kaynak adları aşağıda verilmektedir:

KOSSWIG, C: Fahire Batialgazi (1905-1948). İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Mecmuası. Seri B, Tabii İlimler. Cilt. XIII. Sayı.3 : 173 -174. (Türkçe ve Almanca)

KOSSWIG, C: Fahire Battalgazi. Türk Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık Bildiriğleri ve Arşivi Sayı 14, 1947 - 48 / 1942. s.: 87.

KOSSWIG, C: Alfred Heübronn (1885 - 1961).Türk Biologi Dergisi. 11. Sayı.2:52-55. (1961).

Curt Kosswig, eşi ve meslektaşı olan Leonore KOSSWIG'in ölümü üzerine Almanca yazdığı ve Türkçe tercümesinin de bulunduğu bir "anısına (in Memoriam) yazısını, cenaze töreninde bulunan herkese şahsen dağıttığı bir kitapçıkta toplamıştır.

Türk Bilim tarihi alanında çalışmaları ile öne çıkan bilim adamlarından Prof.Dr.Aykut Kazancıgil'in tercümesini yaptığı ve eklerle zenginleştirdiği 1933 Üniversite Reformu ile ülkemize gelen yabancı bilim adamlarının anlatıldığı "Atatürk ve Üniversite Reformu" (Prof.Dr.Horst WIDMANN) adlı bu önemli kaynak kitapta bu dramatik bölümü Aykut Kazancıgil şöyle aktarmaktadır:

"....İşin ilginci aslı Almanca olan metnin Türkçesinin yayımlanmasını ısrarla istemiş ve yazdığı bir notta "Almanya olduğu kadar burası da bizim'' diyerek çeviriyi istemişti. Hiçbir yerde yayınlanmamış bu metni burada veriyoruz.

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003