Curt KOSSWIG tarafından yazılan Kitaplar
Curt Kosswig tarafından tek başına veya başka meslektaşları ile birlikte yazılmış olan kitapların bir listesi aşağıda verilmektedir.
KOSSWIG, C. 1941: Umumi Zoologi. (Çev. Dr.Melâhat Çağlar, Dr.Saadet Ergene) İst.Üniv.Yay.No.142 İstanbul.

Curt Kosswig tarafından, Türkiye'de yeni harflerle ortaya konulan ilk Genel Zooloji kitabı olduğu belirtilen bu eserin Önsözü, yazarın bir kitap ortaya konulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan önemli ifadeler taşımaktadır. 1941 yılı Mart ayında baskı için teslim edilen kitapta Curt Kosswig, tercümelerini yorulmadan yapan çalışma arkadaşları Dr.Melâhat Çağlar ve Dr.Saadet Ergene'ye; metnin düzeltmelerinde yardımcı olan Dr. Bedia Köksal'a; fihristi hazırlayan Saime Sürel'e ve kitabın resimlerin çizen ve düzenleyen Ressam Cemil Aldısan'a da teşekkür etmektedir.

KOSSWIG, C. (1944-45): Umumi Zooloji.Kısım I-II-III. İkinci baskı (Çev.Dr.M.Çağlar-Dr.S.Ergene). İst.Üniv.Yay.No. 142, 230,231, İstanbul.
HEILBRONN, A ve KOSSWIG, C. (1947) Principia Genetica. "Kalıtım Biliminin Temel Anlamları ve temel vakıalar". (Çev. Dr. S. Akdik). İst. Üniv. Yay.No.322, İstanbul.
KOSSWIG, C, ŞENGÜN, A. ve YALVAÇ, S. (1951): Biyoloji III. Lise Kitapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul.
KOSSWIG, C. (1954) : Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünün Kuruluş ve Vazifeleri, Hidrobioloji Araştırma Ensitüsü Yay.No. 5, İstanbul.
KOSSWIG, C. ve ŞENGÜN, A. (1955): Genel Zooloji.. Dördüncü baskı. İst.Üniv.Yay.No. 626, İstanbul.
KOSSWIG, C. ve TÜRKMEN, C. (1955) : Türkiye Denizleri Balıkçılık Takvimi. İkinci Baskı . Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Yay.No.5, İstanbul.
KOSSWIG, C. ve ŞENGÜN, A. (1960) : Genel Zooloji. Beşinci baskı. İst.Üniv.Yay. no. 867, İstanbul.

 


Genel Zooloji Kitabının iç kapağı

Kitabın önsözü için buraya tıklayınız.