İstanbul Üniversitesi Fahri Doktora Ünvanı’nın verilmesi
Ord. Prof.Dr. Curt Kosswig'in kişisel ve bilimsel niteliklerinin bildirildiği aporlardan birisi de, kendisine Fahri doktorluk payesi verilmesi için Fen Fakültesi Profesörler Kurulu tarafından hazırlanan rapordur. 10.4.1968 tarihini taşıyan, Prof.Dr. Fazıla Şevket GİZ, Prof. Dr. Fahir YENİÇAĞ ve Prof.Dr.Atıf ŞENGÜN tarafından hazırlanan bu rapordan önemli bölümler aşağıda verilmektedir:

"Ord. Prof.Dr. C.Kosswig 1937 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Zooloji Kürsüsü Direktörü sıfatı ile Üniversitemizde vazifeye başlamış ve 1954 yılına kadar bu vazifede kalmıştır. Üstün bir zekaya, geniş bir bilgiye, tükenmez bir enerjiye ve büyük idare kabiliyetine sahip olan Ord.Prof.Dr. C. Kosswig, Türkiyede kaldığı 17 yıl içinde eleman yetiştirme ve Zooloji ilminin teorik ve tatbiki olarak gelişmesi hususlarında büyük bir rol oynamıştır.

Ord. Prof. Dr. C.Kosswig 17 yıl içinde çok sayıda doktora travayı yaptırmış, 11 Doçentlik travayımn meydana gelmesinde rol oynamıştır. Bu elemanların hemen hepsi Fakültemizde olsun diğer fakültelerde olsun Profesör olarak çalışmakta olup muhtelif Zooloji Kürsülerinin kurulmasında rol oynamışlardır.

Bir memleketin tabii zenginliği arasında o memlekette yaşayan hayvanlar önemli bir yer işgal ederler. Ord. Prof Dr. C.Kosswig Türkiye faunasını sistemli bir şekilde toplayıp değerlendirmeye başlayanlar arasında özel bir yer işgal eder. Bu çalışmalar ile ilim alemine Anadolu faunasının bilinmeyen taraflarının tanıtılmasında bir hamle yapmış ve burada çok sayıda yeni türlerin bulunmasına da yardım etmiştir.

Memleketimize kazandırdığı değerler arasında bugün bir Milli Park haline gelmiş ve dünyaca tanınmış bir kuş rezervi olan Manyas Kuş Cenneti'nin varlığını ilk defa tespit etmiş ve uzun seneler o bölgenin korunmasını şahsi gayreti ve çok zor şartlar altında sağlamıştır.

Ord. Prof Dr. Curt Kosswig’in önemli bir çalışması da teorik Biyoloji ile tatbiki Biyolojiyi Fakültemizde birleştirmesidir. Evvelce Balta Limanında Profesör Hovasse tarafından meydana getirilen ve sonraları ihmal edilen Hidrobiyoloji Enstitüsünü genişletip ihya etmiş ve Enstitünün yaşamasını temin etmek amacı ile Üniversite dışından Et ve Balık Kurumu, Devlet Su işleri ile yurt dışında FAO, Akdeniz Beynelmilel İlmi Araştırmalar Konseyi ve Akdeniz Balıkçılık Araştırmaları Komitesi gibi teşekküller ile ilmi iş birliği yapmış, Balıkçılığın Türkiye bakımından önemini belirtmek için büyük gayretler sarf etmiştir.

Yurdumuzun ilmine yaptığı hizmetleri göz önünde tutan Komisyonumuz, 30 Ekim 1968 tarihinde 65 yaşını dolduracak olan Ord. Prof. Dr. C. Kosswig'e Fahri doktorluk payesinin verilmesini teklif etmeyi oy birliği ile kararlaştırmıştır."

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003