Curt KOSSWIG döneminde tamamlanan Doktora çalışmaları

Prof.Dr. Atıf Şengün tarafından hazırlanan "İstanbul Üniversitesinde 1933 Reformundan Sonra Zoolojinin Gelişmesi" adlı yayından alınan, Dr. Kosswig zamanında doktora çalışmalarını yapmış olan öğretim elemanlarının adları ve tez konulan aşağıda verilmektedir.

A. Şengün'ün yaptığı araştırmaya göre Kosswig tarafından yürütüldüğü bilinen ve Türkiye'de yapılmış başka bir doktora tezi olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Bekir Alkan, Curt Kosswig’in yanında doktora sınavı vermişse de buna ilişkin kesin bir belge bulunmamaktadır. Öte yandan Curt Kosswig Almanya'da emekli olduktan sonra bir süre Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışmış ve bazı asistanların doktora çalışmalarını yönetmiştir.

 

Doktora Tezleri ve Konuları

R.A. Rhazis Arazi. "Mantidlerin kromozomları".
İst.Üniv.Fen Fak.Mec.Seri B. V: 50-73 (1940)

Fahire Battalgil. "Decapod Crustacea'ların kromozom adedi". İst.Üniv.Fen Fak.Mec.Seri B. VI: 49-64 (1941)

Füruzan Sözer. "Türkiye Gobiidleri" İst.Üniv.Fen Fak.Mec.Seri B. VI: 128-169. (1941)

Muhtar Başoğlu . "Sur le metabolisme de la corde nerveuse ventrale du ver de terre"Arch. Inter.Physiol.Vol. XLVIII.(3): 370-372.

Selahattin Okay. "Sphaeroma serratum'da renk değişmesi-Changement de coloration chez Sphaeroma serratum Fabr. İst. Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. IX : 204-366. (1944)

Fethi Akşiray. Über türkische Cyprinodontiden L, II. . İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. XIII (2): 97-138. (1948).

Remzi Geldiay. Türkiye Baraj Göllerinin planktonik organizmaları üzerinde ilk araştırma. "Çubuk Barajı ve Eğridir gölünün makro ve mikro faunasının mukayeseli incelenmesi" Comm.Fac. Sci. Univ.Ankara 2 : 151-199. (1949).

Melekper Oktay. Über den Fettkörper bei Melophagus ovinus und einigen anderen Hippobosciden. İst.Üniv. Fen Fak,, Mec. Seri B. XVI. :130-152. (1951)

Muzaffer Demir. Boğaz ve Adalar sahillerinin omurgasız dip hayvanları. İst.Üniv. Fen Fak. Hidrobiyoloji Araşt.Enst.Yay.no:3 (1952-1954)

Nezihe Oztan, Cytological investigation of the sexual differentiation in the hybrids of Anatolian Cyprinodontids. İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. XIX.:245-280. (1954)

Neriman Konuralp (Ozban). Anadoluda yaşayan Cyprinodontidae'lerin gonad morfolojilerine ait incelemeler. İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. XX.: 176-206. (1955)

Perihan Şadoğlu. Ocular reduction of the Bat fly Nycteribosca africana (Diptera, Streblidae) and its comparison with those seen in some Nycteribiids. İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. XXI.: 103-138.(1956)

Necla Arım (Demir). Marmara ve Karadeniz'deki bazı kemikli balıkların (Teleost'ların) yumurta ve larvalarının morfolojileri ile ekolojileri. İst.Oniv. Fen Fak.Hidrobiyoloji Mec.Seri A. 4(1-2).(1957)

Saime Öngür (Özarslan). Recherches arıatomiques et morplıologiques sur les degres de parente des cyprinodontides de l'Anatolie. . İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. XXIII.: 59-117.(1958)

Ülker Demirhindi. Morphological study of the fin and connective systems in Anatolian cyprinodontidae. İst.Üniv. Fen Fak. Hidrobiyoloji Araşt.Enst.Yay.Seri.B. 4. (1959)

Nebia Kutaygil. Stevardia albipinnis GilPde döllenme cinsi differensiasyon ve sekonder eşem karakterlerinin tetkiki.  İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B. XXVI.: 93-128. (1959)

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003