Curt KOSSWIG tarafından Zooloji Enstitüsünde verilen Dersler:

Curt Kosswig, genetik, sitoloji, Türkiye ve Yakın Doğu hayvan coğrafyası ve faunası, cinsiyet tayini ve evolusyonu konularında çalışmalar yapmıştır. Fen Fakültesi'nin 1938-39 Kış ile 1939-40 ve 1941-1942 Yaz Sömestresi Programlarında verdiği derslere ilişkin liste aşağıdadır.

1938-39 Kış Sömestresi: Genel Zooloji (FKB); Biyoloji (Tabiiye öğrencileri)
1939-40 Yaz Sömestresi: Genel Zooloji; Memleket Hayvanları (Suat Nigâr ile);
Ökoloji, Ontogenes ; Filogenes ; F.K.B Laboratuvarı ;
1941-42 Yaz Sömestresi: Umumi Zooloji; Sistematik Laboratuvarı (Melâhat Çağlar ile) Fıkrasızlar laboratuvarı (Saadet Ergene ile); F.KB. lâboratuvarı (B.Köksal ile); Fizyoloji laboratuvarı (S.Okay ile); Memleket faunası laboratuvarı (Suat Nigâr ile); Tekamül Teorisi (Evolusyon)

 

 

 

 

 

 

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003