Türk Fiziki ve Tabii İlimler Cemiyeti'ndeki Çalışmaları

Curt Kosswig, İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Rektörünün yaptığı "Türk Fiziki ve Tabii İlimler Cemiyeti" adlı bilimsel derneğin yaym organı olan "Türk Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık Bildirileri ve Arşivi isimli düzenli çıkan bir dergide de önemli yazılarına yer vermiştir.

KOSSWIG, C. ve BATTALGİL, F. : Türkiye Tatlı Su Balıklarının Zoogeografik Ehemmiyeti. Türk Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık Bildirileri ve Arşivi. Sayı 8., 1939/1942. s.:18-31.
Zooloji Enstitüsü tarafından Anadolu'nun tatlı su kaynaklarında yapılan üç yıllık geziler sonucunda bulunan balık örnekleri bir kısmı ilk olmak üzere bu makalede verilmektedir. Bu örnekler arasında bilim için yeni türlerin de bulunduğu bildirilmektedir.

KOSSWIG, C. : Türkiye Faunası Tarihi II. Türk Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık Bildirileri ve Arşivi.Sayı .8, 1939/1942. s,:64-85.
Bu yazıda Türkiye'deki Myriapod ve Isopodlarının yayılış tarihi ayrıntılı olarak verilmektedir.

KOSSWIG, C. : Türkiye Faunasında Tethys reliktleri hakkında. Türk Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık Bildirileri ve Arşivi.Sayı.10. 1942/43 s.: 30-48.
Bu makalede, Akdenizde yaşayan az sayıdaki Tethys reliktlerine örnek taksonlar verilmiştir.

KOSSWIG, C. : Kıtaların Kayması Teorisi ve Hayvanların Coğrafyası. Türk Fiziki ve Tabii İlimler Sosyetesi Yıllık Bildiriğleri ve Arşivi. Sayı 11.1943/44 s.: 1-26.

 

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003